dimecres, 3 de juliol del 2013

rússia

... mes a l'entrar a Rússia, un se troba a la porta d'un altre món.

Jacint Verdaguer